Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ที่ตั้ง ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ทะเลหมอกภูตาจอ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 68 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

                         ภูตาจอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองพังงา ที่มีความสวยงามไม่แพ้ไปจากป่าดอยเมืองเหนือ โดยเฉพาะเรื่องราวของทะเลหมอกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูงในป่าภาคใต้ ที่เราแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่า ผืนป่าทางภาคใต้จะพบผืนทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต เป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่าแก่ คือ เหมืองตาจอ

                          นายสมชาย ทิพย์พิมล นายก อบต.เหล เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวภูตาจอ จัดให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา มีการปรับเส้นทางถนนเข้าไปยังจุดชมวิว มีการปรับพื้นที่ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดมีชาวบ้านที่คุ้นเคยและชำนาญพื้นที่ขึ้นไปคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม 

ดั้งเดิมคือ เส้นทางเหมืองเก่า ประวัติดั้งเดิมว่า มีตาจอ หรือนายจอ เป็นผู้บุกเบิกเข้ามาทำเหมืองเป็นคนแรก จนกระทั่งได้มีผู้คนเข้าไปทำเหมืองกันมากมาย เนื่องจากในสมัยนั้นราคาแร่ดีบุก มีราคาดีมาก

การเดินทางเข้าไปยังภูตาจอ เริ่มจากบ้านเหล แล้วจะมีแยกเข้าป่า ซึ่งต้องใช้รถโฟร์วิลล์ เนื่องจากมีสภาพเส้นทางป่าเขา จุดแรกจะผ่านหน่วยพิทักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต และต่อจากนั้นจะพบป้ายลงไปน้ำตกโตนต้นหมาก เมื่อขับรถไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงลานมาเลย์ คือ บริเวณที่ชาวมาเลย์เข้ามาตั้งแค้มป์เพื่อจะทำเหมืองดินขาวที่มีอยู่มากมายในบริเวณเหมืองแร่ดีบุกเก่าแก่แห่งนี้ แต่ชาวบ้านได้คัดค้านเอาไว้ จนต้องเลิกลาถอนทัพออกไป สิ้นสุดเส้นทางรถ จะเป็นลานกางเต็นท์พื้นที่กว้างใหญ่ ปราศจากต้นไม้ให่แต่อย่างใด กลางวันจะร้อน นักท่องเที่ยวควรขึ้นไปสักช่วง 3-4 โมง กำลัง เพราะอากาศจะไม่ร้อน เรื่องน้ำใช้สอยทั่วไปจะมีบ่อน้ำจากขุมแร่ พออาบน้ำได้ และนำมาใช้สอยในห้องน้ำ ส่วนน้ำดื่มควรนำมาจากบ้านให้เพียงพอ เราเลือกพื้นที่กางต็นท์ในบริเวณที่หลบลม อยู่ไม่ไกลจากห้องส้วมมากนัก เป็นส้วมที่ อบต.สร้างขึ้นมาชั่วคราว ทำจากถังน้ำขนาดใหญ่มาก เจาะประประตูเปิดปิดได้ ด้านบนทำช่องระบายอากาศอย่างกิ๊บเก๊ เป็นส้วมที่สะอาดมาก เพราะมีลุงจรูญจะคอยดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งบริการไปตักน้ำมาใส่ในห้องน้ำ และยังคอยเก็บขยะที่ตกค้าง ซึ่งเป็นความใส่ใจที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จุดชมวิวเดินขึ้นไปประมาณ 10 นาที ไม่สูงขันมากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ป่าได้ 360 องศา จึงจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังมาแรงอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงยามเช้าตรู่ เราจึงได้เห็นสายหมอกไหลคลอเคลียไปตามยอดเขาทางด้านตะวันออก และด้านทิศใต้ ส่วนกลุ่มทะเลหมอกที่แผ่คลุมผืนป่าอย่างแน่นนั้นจะอยู่ทางตะวันตกผืนทะเลหมอกสีขาวโพลนที่เกิดตัวเป็นกลุ่มแน่นหนา แม้ว่าแสงแดดจะสาดแสงแรงกล้าแค่ไหน กลุ่มทะเลหมอกก็ยังไม่ขยับไปไหน ยังคงเป็นภาพอันตระการตา สมกับคำร่ำลือถึงความงดงามบริสุทธิ์ของผืนทะเลหมอกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังง ภาพผืนทะเลหมอกที่ยังปรากฏอยู่เหนือผืนป่า และเคียงข้างกับผืนฟ้าเหนือป่าเขาภูตาจอ จะเป็นภาพความงดงามของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพังงาที่เราเชื่อมั่น “ภูตาจอ” ที่ทุกคนน่าไปลองสักครั้ง 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

-บัวผุด เป็นดอกไม้หายากที่ขึ้นเฉพาะถิ่นในธรรมชาติ และสามารถพบได้บางช่วงฤดูกาลเท่านั้น ดอกบัวผุดในบริเวณป่าภูตาจอ สามารถพบได้บริเวณเส้นทางไปยังเข้รับน้ำ

-น้ำตกโตนต้นหมาก เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างทางก่อนถึงภูตาจอ เราสามารถจอดรถริมทางแล้วเดินลงไปตามเส้นทางเดินเท้าที่ชุกชุมไปด้วยทาก เดินเท้าลงไปประมาณ 400 เมตร ก็จะพบกับน้ำตกโตนต้นหมากที่มีระดับความสูงและความงดงามไม่แพ้ที่แห่งใดเลย ประกอบกับเป็นผืนป่าดิบชื้น จึงได้เห็นสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำตลอดทั้งป

-พิพิธภัณฑ์วัดเหล เป็นที่เก็บรักษาเทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปองค์พระแม่นางสีดา และยังมีเครื่องใช้สอยต่างๆ ของผู้คนสมัยโบราณป็นจำนวนมาก ซึ่งข้าวของเหล่าจะบอกเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี

การเดินทาง

-เส้นทางไปยัง อบต.เหล เริ่มจากสุราษฎร์ธานี ไปตามเส้นทาง อ.บ้านตาขุน ผ่าน อช.เขาสกแล้วข้ามเขาสูงเข้าเขตพังงา ตอนลงเขาให้สังเกตุทางแยกซ้ายมือ (ทางราดยางแยกแรก) จะมีป้ายบอกไปบ้านเหล ไปไม่ยาก และไม่ไกลก็ถึงบ้านเหล

-การเดินทางเข้าสู่เหมืองตาจอ หรือภูตาจอ นั้นจะเริ่มต้นจาก อบต.เหล ผ่านบ้านช้างเชื่อ บ้านนกฮูก ซึ่งจะผ่านแนวเทือกเขาที่แปรสภาพมาเป็นสวนยางและสวนปาล์ม จนมาถึงทางแยกซ้ายเข้าป่า รวมระยะทางประมาณ 10 กม. ซึ่งตรงปากทางจะมีป้ายบอกทางเข้าภูตาจอ 13 กม., เข้รับน้ำ 14 กม.,น้ำตกโตนต้นหมาก 9 กม. และหน่วยพิทักษ์ป่า 6 กม.

-สภาพการเดินทาง :  การเดินทางเข้าบ้านเหลเข้าไปยังภูตาจอ ในช่วงที่เป็นหมู่ จะเป็นทางปูน พอจะเลี้ยวเข้าป่า ก็เป็นเส้นทางป่า ถนนจัดว่าดีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ หากเป็นแบบธรรมดาจะขึ้นได้ในช่วงหน้าแล้ง หากเป็นหน้าฝน ควรเลือกใช้รถโฟร์วิลล์จะดีกว่า

-สภาพสถานที่ตั้งแค้มป์ ตั้งอยูในบริเวณหุบเขา เดิมเป็นขุมเหมืองเกาะ ทางอบต.เหล ได้นำรถไถมาเกรดปรับพื้นที่กางเต็นท์อย่างเหมาะสม

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖๔๕๕๗๖๖
E-mail Address : info@lhae.go.th
Copyright © 2016. www.lhae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
ซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม