องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06820305@dla.go.th