องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2566
  • วิสัยทัศน์

    " เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

นายสุชาติ พูลพิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

087-281-8197

นายเกรด ธารจักร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

081-078-0705

ข่าวสารชาวอบต.เหล

กิจกรรมชาวอบต.เหล

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.เหล เราดูแล

6
หมู่
2,971
ประชากร
127
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.