กองช่าง
 • นายอภิหาร โทแก้ว

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นางสาวดาราวรรณ ก้ามก้าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอับดุสสาลาม เจ๊ะหลง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา