หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายเกรด ธารจักร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร. 081-0780705

 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางจินดา อ่อนน้อม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 081-8946938

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา