ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06820305@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.เหล