สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายไพรัช แก้วมณี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0862791475

 • นายไมตรี ไกรเมศวร์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0848455929

 • นายจักรกฤษณ์ จงหีด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0936040693

 • นายเจษฎา มีชู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0872722769

 • นายพงศกร ไชยผดุงนิรันดร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0814160706

 • นายมาโนช หย่องกิ้ม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  0950374372