ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้ โรคไข้เลือกออก
6 กรกฎาคม 2566

87


โรคไข้เลือกออก เป็นโรคอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค เกิดขึ้นในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่พบในเด็ก พบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ระบาดมากในฤดูฝนของทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ❤️ด้วยความห่วงใยจาก❤️ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล