ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งปั้มน้ำซัมเมิร์ส และเป่าล้างท่อระบบบาดาลประปาบ้านพระนารายณ์ หมู่ 2
13 กันยายน 2566

29