ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งรถร่วมขบวนแห่กระจาดตามคำขวัญอำเภอกะปง โครงการวันสารทเดือนสิบ
3 ตุลาคม 2566

65