ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟ พร้อมกับเดินสายไฟเชื่อมต่อจากหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส
16 พฤศจิกายน 2566

27