ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
24 ตุลาคม 2559

0


ตำบลเหลแต่เดิมเมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมามีคนมารับจ้างทำแร่ดีบุกกับบริษัทของชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการเหมืองแร่ดีบุกตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลเหลมีปากอ่าวใหญ่ออกสู่ทะเลอันดามันได้ จึงมีการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อการทำเหมืองแร่ดีบุกซบเซาลงและเลิกกิจการไป แต่คนที่มารับจ้างทำแร่ก็ไม่ได้อพยพกลับไปยังถิ่นฐานเดิม แต่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลเหล และมีการเรียกสถานที่อยู่ว่า ปากเหล และเรียกต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็นปากเหล และเมื่อทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองปากเหลจึงอยู่ในท้องที่ตำบลเหล มาจนถึงปัจจุบัน